counter create hit

مطالب مرتبط:

وزارت اطلاعات, جوانان, بزرگ جعل ویزا در تهران و متلاشی خواهد شد ...

وزارت اطلاعات شبکه بزرگ جعل ویزا در اصفهان و قم را متلاشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر, وزارت اطلاعات شبکه بزرگ تقلب ویزا در تهران و متلاشی خواهد شد. بر اساس این گزارش سربازان امام(ع) با مشاهده اطلاعات گسترده و اقدامات نظارتی ۸ نفر از اعضا و رئیس این شبکه از باند و در شهرهای تهران و نجف آباد و سپس دستگیر شد. از دستگاه های چاپ در حال توسعه و ۱۵۰ نادرست ویزا آماده توزیع کشف و ضبط شد. با این حال. وزارت اطلاعات چند روز قبل از شبکه تولید و توزیع جعلی ویزا با ۲۵۰ ویزا کرد.